SYMPOSIUM


13 juni 2018


Bildung.city | Amsterdam

Programma

Helaas hebben we dit symposium moeten annuleren. Onze excuses voor het ongemak.
Kijk voor meer symposia of congressen op onze congresagenda.

 

09.30 uur – Regie versterkend leiderschap
Elena Carmona van Loon
Leraren zijn belangrijk voor leerlingen. Zij hebben invloed op de ontwikkeling van zogenaamde regiefuncties van hun leerlingen. Leraren zijn een model en van invloed op het zelfvertrouwen. Het is de taak van de onderwijsleider mogelijk te maken dat leerkrachten zinvol en bevlogen kunnen werken. Hoe zorg je ervoor dat er een professionele en inspirerende cultuur ontstaat waar de collectieve ambitie zichtbaar en voelbaar is in de school? 

10.45 uur – Koffie- en theepauze

11.15 uur – Motiveren is te leren, help je leerlingen actiever aan de slag te gaan!
Dirk van der Wulp
Deze lezing start met een korte theoretische uitleg over de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan en vooral hoe je hun ideeën binnen een school concreet kunt toepassen. Daarnaast bekijken we hoe deze theorie verklaart waarom een aantal andere werkwijzen zo goed werken. Dat gaat dan over Carol Dweck’s ideeën over de groei-mindset en hoe je dat in school kunt gebruiken en het oplossingsgericht werken van Steve de Shazer / de kracht van feedback van John Hattie. Dirk van der Wulp laat zien hoe de oplossingsgerichte feedback werkt en dat het werkt.

12.30 uur – Lunchpauze

13.30 uur – Keuze uit drie deelsessies:

Deelsessie 1: Wat betekent de school voor nieuwkomers? (lezing)
Ria Goedhart
Sofie is leraar op een reguliere school. Haar leerlingen zijn in Nederland geboren, of in Syrië, of Eritrea. Hun ouders zijn opgegroeid in een veelheid van landen. De leerlingen uit Syrië zijn hun thuisland ontvlucht. De één spreekt zijn talen, is vrolijk en ondernemend en doet mee aan kerst en sinterklaas. De ander spreekt in het geheel niet, oogt afwachtend en blijft tijdens de decemberfeesten thuis. De samenstelling van de klas van Sofie is divers, zeg maar gerust superdivers. Vraagt superdiversiteit om een andere visie op onderwijs? Op welke competenties van de leraar wordt een beroep gedaan? Wat kan de leraar doen om het samenleren in een superdiverse klas te stimuleren? Tijdens deze lezing worden drie kwesties besproken: de superdiversiteitskwestie, de competentiekwestie en de kwestie van het samenleren. Hieruit vloeien drie vragen voort: een visievraag, een praktijkvraag en een realiteitsvraag. Aan de hand van theoretische achtergronden en illustratieve anekdotes verkennen we de antwoorden op deze vragen.

Deelsessie 2: Regie versterkend leiderschap (verdiepende workshop)
Elena Carmona van Loon 
Regie versterkend leiderschap staat voor een praktische en tevens inspirerende integrale aanpak waarin aandacht, onderscheiden en verbinden kernbegrippen zijn. In deze deelsessie wordt duidelijk hoe je kunt laten zien waar de school voor staat en hoe je onderscheidend naar buiten toe en verbindend in het team kunt werken.

Deelsessie 3: Motiveren? Dat kun je leren! (verdiepende workshop)
Dirk van der Wulp
In de workshop zoomt Dirk van der Wulp in op het Oplossingsgerichte Werken/de Kracht van Feedback. Met een live-demonstratie laat hij zien hoe het werkt. Vervolgens kan men deze vorm van feedback zelf oefenen, of juist aan de slag gaan met óf de vraag hoe de zelfdeterminatietheorie toe te passen óf de vraag hoe een groei mindset te bevorderen in de eigen werksituatie. Voor deze laatste mogelijkheid is een laptop of tablet nodig om op internet te kijken.

14.45 uur – Koffie- en theepauze

15.15 uur – Keuze uit twee deelsessies:

Deelsessie 4: Differentiëren is te leren (workshop)
Otto de Loor
Scholen staan voor de opdracht om hun onderwijs zo in te richten dat ze kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Differentiëren staat dan ook hoog op de agenda in scholen voor voortgezet onderwijs. ‘Maatwerk’, het passend maken van onderwijs is de trend. In deze deelsessie gaan we aan de slag met differentiëren op small en medium niveau. Het uitgangspunt is je eigen les, dus aan het eind van de werkbijeenkomst heb je een aantal handvatten waarmee je naar eigen behoeften kunt differentiëren.

Deelsessie 5: Samenleren levert zoveel op! (verdiepende workshop)
Ria Goedhart
Tijdens deze workshop gaat Ria Goedhart verder in op de vragen: Waarom is onderwijs voor vluchtelingkinderen zo belangrijk? Wat kan de leraar betekenen bij het vormen van een groep en het betrekken van de ouders? Ook wisselen we praktijkervaringen uit. Hoe geeft uw school vorm aan de superdiversiteitskwestie, de competentiekwestie en de realiteitskwestie en wat kunnen wij van elkaar leren? Want samenleren levert zoveel op!


16.30 uur - Forum met Elena Carmona van Loon, Dirk van der Wulp, Ria Goedhart & Otto de Loor

17.00 uur – Afsluitende borrel